top of page
Betingelser

 

 

Påmelding

  1. For å melde deg/dere på kurs eller føringstur sender du en mail til fjellforing@gmail.com hvor du forteller hva du ønsker å melde deg på.

  2. Dere vil da få en henvendelse fra oss med mer informasjon og betalingsinformasjon.

  3. Din påmelding er gyldig når faktura fra Bodø Fjellføring er betalt.

Avbestilling

Ved mindre annet er opplyst gjelder følgende: 

  • Ved avbestilling 14 dager før arrangementet starter 100% refusjon

  • Ved avbestilling 14-7 dager før arrangementet starter faktureres/refunderes 50% av avtalt beløp

  • 7 dager eller mindre til arrangementets start er det ingen refusjon

Bodø Fjellføring kan avlyse/flytte arrangement på bakgrunn av vær og føre, skade på veiledere eller for få påmeldte. Som deltaker skal du da få beskjed så fort som mulig om dette blir relevant. Vi vil alltid strekke oss for å gi deg/dere en alternativ opplevelse. Deltakerne betaler da for den turen de blir med på, uavhengig av hva de originalt var påmeldt. Hvis arrangement avlyses av arrangør refunderes hele beløpet hvis ikke annet er spesifisert. 

Ansvar

Det er veglederen som til syvende og sist står ansvarlig under våre arrangementer. Du som deltaker plikter samtidig å følge veglederens instrukser og beskjeder. 

Forsikring

Bodø Fjellføring har ansvarsforsikring på alle sine arrangementer. Alle deltakere er selv ansvarlige for å ha forsikring som dekker den aktiviteten de skal delta på. Sjekk at din forsikring dekker aktiviteten du skal delta på og eventuelle kostnader ved avbestilling.  Bodø Fjellføring dekker ikke kostnader knyttet til avbestilling. 

Helseopplysninger

Som deltaker på våre aktiviteter plikter du opplyse om sykdommer, skader og andre faktorer som kan påvirke sikkerheten underveis. På denne måten kan vi forebygge uønskede hendelser og gi deg en bedre opplevelse. 

Alder

Deltakere under 18 år må enten være i følge med en foresatt eller ha signert egenerklæring for å kunne delta. 

Fotografering

Når du deltar på turer med Bodø Fjellføring kan du bli tatt bilde av veilederen eller andre deltakere. Bildene vil kunne bli brukt i vår markedsføring gjennom sosiale medier. Om du ikke ønsker å bli tatt bilde av, informerer du oss ved turstart.  

Sikkerhet

Som deltaker på kurs/føringstur vil vi ferdes i/ved terreng som har en viss risiko forbundet med seg. Vi jobber kontinuerlig for å ivareta din sikkerhet gjennom god planlegging, transparent føring og oppfordrer deg som deltaker til å stille spørsmål ved usikkerhet. 

bottom of page